Naudinga žinoti

Duomenys apie Lietuvos kultūros paveldo objektus

Kultūros vertybių registras. Čia galite sužinoti svarbiausius paveldosauginius duomenis apie savo pastatą: ar jis yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, ar patenka į kultūros paveldo vietovės teritoriją, koks statusas ir reikšmingumo lygmuo jam nustatytas.

Skaityti plačiau

Leidimų tvarkybos darbams išdavimas

Daug paprastų, leidimų nereikalaujančių pastato priežiūros darbų gali atlikti pats savininkas ar valdytojas. Tačiau vykdant vertingąsias savybes keičiančius tvarkybos darbus reikalingas Kultūros paveldo departamento leidimas.

Skaityti plačiau

Specialistų sąrašai

Specialistų, atestuotų po ir iki 2017-03-01 sąrašai. Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių sąrašas. Medžio meistrų draugijos narių sąrašas.

Skaityti plačiau

Finansavimas

Kultūros paveldo departamento (KPD), Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros (VSAA) administruojamos, Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos ir kitos programos bei paramos.

Skaityti plačiau

Patarimai objektų valdytojams

Metodiniai leidiniai apie medinių namų priežiūrą, gaisrų prevenciją ir kultūros paveldo tyrimus.Švedijos valstybinio kultūros vertybių apsaugos departamento medžiaga apie senų pastatų tvarkymą ir priežiūrą lietuvių kalba.

Skaityti plačiau

Finansavimas

Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo kultūros programos 2014–2021 m. lėšų. Projekto pavadinimas: „FIXUS“, projekto kodas: LT04-2-KM-TF-001.

Projektui įgyvendinti skiriama iki 1 611 765 eurų, iš kurių iki 1 370 000,25 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 241 764,75 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. – 2022 m. gruodžio 9 d.

Daugiau informacijos apie EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus: www.norwaygrants.lt