Duomenys apie Lietuvos kultūros paveldo objektus

Kultūros vertybių registras. Čia galite sužinoti svarbiausius paveldosauginius duomenis apie savo pastatą: ar jis yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, ar patenka į kultūros paveldo vietovės teritoriją, koks statusas ir reikšmingumo lygmuo jam nustatytas. Čia rasite kiekvienam konkrečiam statiniui išvardytas vertingąsias savybes, teritorijos ribų plane (TRP) pamatysite, kokia jam priskirta teritorija ir apsaugos zona. Jei ieškote daugiau informacijos apie objektą, atkreipkite dėmesį į pateiktą literatūros ir šaltinių sąrašą, prieinamus atsisiųsti statinio brėžinius, ikonografinę medžiagą ir kt.

KTU architektūros ir urbanistikos tyrimų centro duomenų bazė.

Medinės architektūros duomenų bazė.

Malūnų duomenų bazė.

Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų, savo senųjų pastato, gyvenvietės vaizdų ir kitų dokumentų galite ieškoti čia.

Dalintis