Apie mus

Apie FIXUS Mobilis

Į nekilnojamųjų Kultūros vertybių registrą Lietuvoje yra įtraukta daugiau nei 20 000 pavienių ar į kompleksus įeinančių objektų. Lietuva pasižymi didele kultūros paveldo objektų tipologine įvairove – nuo nedidelių etnoarchitektūros iki didingų visuomeninės, gynybinės ar sakralinės paskirties pastatų, nuo medinių iki mūrinių objektų.

FIXUS Mobilis prevencinės priežiūros sistema siekiama gerinti kultūros paveldo valdymą skatinant nuolatinę jo priežiūrą. Nuo 2019 m. sukurta kultūros paveldo objektų stebėsenos ir priežiūros sistema, nuolatos stiprinamas kultūros paveldo objektų valdytojų sąmoningumas ir objektų priežiūros įgūdžiai.

Susidomėję kultūros paveldo objektų savininkai ir valdytojai kviečiami užpildyti objektų apžiūros Anketą ir pretenduoti į nemokamas priežiūros paslaugas. Kultūros paveldo objektų savininkus konsultuoja bei nedidelius priežiūros darbus atlieka suburtos specialistų mobiliosios komandos.

Komandos–mobilios dirbtuvės tiria bei teikia ataskaitas apie atrinktų objektų būklę, konsultuoja objektų savininkus ir valdytojus, atlieka nedidelius priežiūros darbus, parengia individualų objekto priežiūros kalendorių – planą.

Tokiu būdu gilinamos kultūros paveldo valdytojų žinios apie turimą objektą, jo priežiūrą, užkertamas kelias didesniems pažeidimams, kuriems po tam tikro laiko reikėtų rimtesnių tvarkybos darbų.

FIXUS Mobilis organizuoja viešus pristatymus, konsultacijas, seminarus ir praktinius mokymus, skirtus bendruomenėms bei kultūros paveldo savininkams ir valdytojams. Mokymai suteikia galimybę tobulinti praktinius objektų priežiūros įgūdžius – sekite Naujienas.

FIXUS Moblis prevencinės priežiūros sistema sukurta per 3 metų projekto “FIXUS” įgyvendinimo laikotarpį, paslaugos suteiktos 200 objektų. Projekto tęstinumo laikotarpis po projekto įgyvendinimo – 5 metai.

Tęstinumo laikotarpis vykdomas Kultūros infrastruktūros centre (toliau – KIC), nuo 2023 m. FIXUS Mobilis tapo KIC struktūros dalimi: Kultūros paveldo prevencinės priežiūros ir konsultavimo grupė FIXUS Mobilis. Per 5 metus, iki 2028 m. planuojama apžiūrėti ir paslaugas suteikti dar 350 objektų.

2023 m. objektų sąrašas jau pilnas! 

Interaktyvus FIXUS Mobilis apžiūrų žemėlapis (2019-2022 m.)

Pateiktos ataskaitos

Komandos nariai

Erika Kielė
Projekto vadovė
erika@fixusmobilis.lt
+370 664 56 836

Viltė Janušauskaitė
Projekto vadovė
vilte@fixusmobilis.lt
+370 626 50 739

Milda Petrokaitė
Projekto koordinatorė
milda@fixusmobilis.lt
+370 619 73483

Marius Skerniškis
Prevencinės priežiūros specialistas – vadovas
marius@fixusmobilis.lt

Inga Vilkaitytė
Prevencinės priežiūros specialistė – architektė
inga@fixusmobilis.lt

Saulius Ušpalis
Prevencinės priežiūros vadovas – konstruktorius
saulius@fixusmobilis.lt

Skirmantas Šapranauskas
Prevencinės priežiūros specialistas – meistras
skirmantas@fixusmobilis.lt

Tomas Talalas
Prevencinės priežiūros specialistas – meistras
tomas@fixusmobilis.lt

Rolandas Juodgudis
Prevencinės priežiūros specialistas – meistras
rolandas@fixusmobilis.lt

Eglė Juravičienė
Prevencinės priežiūros specialistė – chemikė
egle@fixusmobilis.lt

Emilija Armakauskaitė
Prevencinės priežiūros vadovė – architektė
emilija@fixusmobilis.lt

Viktorija Siaurusevičiūtė
Prevencinės priežiūros specialistė – architektė
viktorija@fixusmobilis.lt

Tęstinumo vykdytojas

BĮ Kultūros infrastruktūros centras

BĮ Kultūros infrastruktūros centras įsteigtas 2020 m. balandžio 1 d. pertvarkymo būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 1152 „Dėl valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ pertvarkymo“. Kultūros infrastruktūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Pagrindiniai Centro veiklos tikslai yra įgyvendinti paveldotvarkos programas ir kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaigų infrastruktūros modernizavimo programas.

FIXUS Mobilis projekto 2019-2023 m. įgyvendinimas

Vykdytojas - Kultūros paveldo centras (KPC)

BĮ Kultūros paveldo centras renka materialiąją kultūros paveldo išraišką apibūdinančią, fiksuojančią dabartį ir praeitį informaciją, ją kaupia, tikslina ir sistemina; atlieka istorinius ir fizinius tyrimus (išskyrus žvalgomuosius ir detaliuosius archeologinius tyrimus), susijusius su kultūros paveldu, bei kaupia, tvarko ir rengia su tuo susijusius dokumentus ir informaciją; teikia sukauptus duomenis Kultūros paveldo departamentui; vykdo specialiosios paveldosaugos bibliotekos veiklą.

Partneris - BĮ Kultūros infrastruktūros centras

BĮ Kultūros infrastruktūros centras įsteigtas 2020 m. balandžio 1 d. pertvarkymo būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 1152 „Dėl valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ pertvarkymo“. Kultūros infrastruktūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Pagrindiniai Centro veiklos tikslai yra įgyvendinti paveldotvarkos programas ir kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaigų infrastruktūros modernizavimo programas.

Partneris - Kultūros paveldo departamentas

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos funkcijas: prižiūri ir tvarko kultūros vertybes, vykdo kultūros paveldo objektų apskaitą, priežiūrą ir kontrolę, administruoja Kultūros vertybių registrą, vykdo kultūros paveldo sklaidą, dalyvauja tarptautinėse kultūros paveldo apsaugos programose ir projektuose. Departamentas prisideda prie nacionalinės politikos formavimo ir įgyvendinimo kultūros paveldo apsaugos srityje.

Departamento misija – išsaugoti Lietuvos kultūros paveldą ir perduoti ateities kartoms kaip tautos savasties išlikimo garantą, kraštovaizdžio sudėtinę dalį bei Lietuvos įvaizdžio formavimo priemonę, sudarant sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis.

Partneris - „Riksantikvaren“ (Norvegija)

Riksantikvaren yra Norvegijos kultūros paveldo direktoratas, įkurtas 1912 m. Direktoratas yra atsakingas už Norvegijos archeologijos, architektūros paminklų bei vietų ir kultūrinės aplinkos priežiūrą, kultūros paveldo išsaugojimą ateities kartoms, visuomenės švietimą ir sąmoningumo didinimą apie kultūros paveldo vertę. Užtikrina visuomenės interesų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, gynimą. Riksantikvaren vadovauja Norvegijos delegacijos komiteto darbui, glaudžiai bendradarbiaudama su Klimato ir aplinkos ministerija ir Norvegijos aplinkos agentūra. Taip pat bendradarbiauja tarptautiniuose projektuose pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. Iki 2022 m. Norvegija yra UNESCO pasaulio paveldo komiteto narė.

Partneris - „KA“ (Norvegija)

R„KA“ – Norvegijos bažnyčių darbdavių asociacija, burianti Norvegijos profesionalų bendruomenę, atsakingą už bažnyčių pastatų ir kapinių priežiūrą. Asociacija teikia kapinių, objektų tvarkymo, kultūros paveldo, finansų, viešųjų ryšių ir kitas konsultacijas, organizuoja mokymus, kursus darbuotojams ir sąjungų atstovams.

KA šiuo metu buria apie 500 narių, kurie yra susiję su Norvegijos bažnyčia, tačiau nariu gali tapti bet kuri krikščionių konfesija ar kita krikščioniška veikla paremta organizacija.

Finansavimas

2019-2023 m. projektas finansuotas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo kultūros programos 2014–2021 m. lėšų. Projekto pavadinimas: „FIXUS“, projekto kodas: LT04-2-KM-TF-001.

Projektui įgyvendinti skirta iki 1 611 765 eurų, iš kurių iki 1 370 000,25 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 241 764,75 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. – 2023 m. sausio 9 d.

Daugiau informacijos apie EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus: www.norwaygrants.lt

Nuo 2023 m. FIXUS Mobilis tęstinė veikla finansuojama iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

Ieškote meistro?
Padėsime!

Nors nuolatinė pačių paveldo šeimininkų priežiūra – nepamainoma, tam tikrais atvejais kvalifikuoto specialisto pagalba vis dėlto neišvengiama. Kad prireikus meistro paieškos neužtruktų, mes jau kaupiame paveldo priežiūros specialistų visoje Lietuvoje kontaktus!

Kontaktų duomenų platforma
Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.