Leidimų tvarkybos darbams išdavimas

Daug paprastų, leidimų nereikalaujančių pastato priežiūros darbų gali atlikti pats savininkas ar valdytojas. Tačiau vykdant vertingąsias savybes keičiančius tvarkybos darbus reikalingas Kultūros paveldo departamento leidimas. Leidimų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams išdavimą rasite čia.

Tvarkybos darbams atlikti reikalingas atitinkamas atestuotas specialistas, kuris parengtų projektą, atliktų darbus ar jiems vadovautų, bei už juos atsakytų. Atskirus darbus prižiūrimi specialisto gali atlikti ir neatestuoti pagalbininkai.

Dalintis