Aplankyti objektai

Vilniaus pašto darbuotojų namų komplekso trečio namo apžiūra ir priežiūros darbai

Poeto Antano Baranausko ir rašytojo Antano Žukausko – Vienuolio sodybos Antano Žukausko – Vienuolio namo apžiūra ir priežiūros darbai

Žagarės dvaro sodybos koplyčios pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Buv. palivarko sodybos (ledainė, Mikytų k.) apžiūra ir priežiūros darbai

Rietavo Šv.arkangelo Mykolo bažnyčios apžiūra ir priežiūros darbai

Raudonosios Alovės dvaro sodybos fragmentų ūkinio pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Pastato (Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centro Nidoje) apžiūra ir priežiūros darbai

Namo (Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius) apžiūra ir priežiūros darbai

Staškūniškio dvaro sodybos ponų namo apžiūra ir priežiūros darbai

Zyplių dvaro sodybos antros oficinos apžiūra ir priežiūros darbai

Namo (kun. J. Reitelaičio namo – muziejaus) apžiūra ir priežiūros darbai

Marcinkonių Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios komplekso bažnyčios apžiūra ir priežiūros darbai

Marcinkonių Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios komplekso šventoriaus tvoros, vartų ir Kryžiaus kelio koplytėlių apžiūra ir priežiūros darbai

Lenkimų Šv.Onos bažnyčios statinių komplekso Šv.Onos bažnyčios apžiūra ir priežiūros darbai

Mosėdžio vandens malūno apžiūra ir priežiūros darbai

Buv. palivarko sodybos (klėties) Mikytų k. apžiūra ir priežiūros darbai

Žiogelių kaimo etnoarchitektūrinės sodybos antro svirno apžiūra ir priežiūros darbai

Žagarės dvaro sodybos šventiko namo apžiūra ir priežiūros darbai

Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios apžiūra ir priežiūros darbai

Vilniaus jėzuitų vienuolyno pastatų ansamblio Šv. Kazimiero bažnyčios apžiūra ir priežiūros darbai (2 vizitas)

Joniškio sinagogų komplekso Baltosios sinagogos apžiūra ir priežiūros darbai

Žagarės dvaro sodybos rūmų apžiūra ir priežiūros darbai

Hermano Blodės viešbučio apžiūra ir priežiūros darbai

Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentų rūmų apžiūra ir priežiūros darbai

Kybartų geležinkelio stoties ketvirtojo statinių komplekso transformatorinės apžiūra ir priežiūros darbai

Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios apžiūra ir priežiūros darbai

Švėkšnos Šv.apaštalo Jokūbo bažnyčios statinių komplekso Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios apžiūra ir priežiūros darbai

FIXUS Mobilis praktiniai mokymai

Spaudos konferencija, “FIXUS” projekto pristatymas

Augustino Janulaičio namo apžiūra ir priežiūros darbai

Statybos rangovų Dovydo Ir Gedalio Ilgovskių gyvenamasis daugiabučio namo apžiūra ir priežiūros darbai

Vilniaus labdarybės draugijos pastatų komplekso rūmų apžiūra ir priežiūros darbai

Girelės Švč. Dievo Motinos Užtarėjos sentikių cerkvės apžiūra ir priežiūros darbai

Pagryžuvio dvaro sodybos rūmų apžiūra ir priežiūros darbai

Raseinių Švč. Trejybės cerkvės apžiūra ir priežiūros darbai

Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios apžiūra ir priežiūros darbai

Profesorių Mykolo, Vaclovo, Viktoro Biržiškų gimtojo namo apžiūra ir priežiūros darbai

Kazimieravo dvaro sodybos fragmentų svirno apžiūra ir priežiūros darbai

Paežerių dvaro sodybos rūmų apžiūra ir priežiūros darbai

Stasinės dvaro svirno apžiūra ir priežiūros darbai

Skulptoriaus Broniaus Pundziaus sodybos pirties apžiūra ir priežiūros darbai

Vilniaus jėzuitų vienuolyno pastatų ansamblio Šv.Kazimiero bažnyčios apžiūra ir priežiūros darbai

Renavo dvaro sodybos svirno apžiūra ir priežiūros darbai

Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios apžiūra ir priežiūros darbai

Renavo dvaro sodybos rūmų apžiūra ir priežiūros darbai

Kunigiškių I kaimo etnoarchitektūrinės sodybos namo apžiūra ir priežiūros darbai

Kunigiškių I kaimo etnoarchitektūrinės sodybos svirno apžiūra ir priežiūros darbai

Stanislovo ir Liudvikos Didžiulių sodybos namo apžiūra ir priežiūros darbai

Dovilų evangelikų liuteronų bažnyčios apžiūra ir priežiūros darbai

Sidarių Šv. Jono sentikių cerkvės apžiūra ir priežiūros darbai

Rietavo dvaro sodybos muzikantų bendrabučio apžiūra ir priežiūros darbai

Poeto Jono Šiožinio gimtosios sodybos namo apžiūra ir priežiūros darbai

Trakų Vokės dvaro sodybos pirties – skalbyklos apžiūra ir priežiūros darbai

Mosėdžio Šv.arkangelo Mykolo bažnyčios statinių komplekso Šv.arkangelo Mykolo bažnyčios apžiūra ir priežiūros darbai

Namo (Mildos g. 17, Vilnius) apžiūra ir priežiūros darbai

Viekšnių vandens malūno apžiūra ir priežiūros darbai

Švėkšnos viaduko apžiūra ir priežiūros darbai

Dubingių smuklės pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Purvynės namo apžiūra ir priežiūros darbai

Seno Strūnaičio mokyklos pastatų komplekso bendrabučio pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Seno Strūnaičio mokyklos pastatų komplekso šiaurės pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Seno Strūnaičio mokyklos pastatų komplekso pietų pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Jono Biliūno gimtosios sodybos namo – muziejaus apžiūra ir priežiūros darbai

Poeto Antano Baranausko ir rašytojo Antano Žukausko – Vienuolio sodybos Antano Baranausko klėties apžiūra ir priežiūros darbai

Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčios apžiūra ir priežiūros darbai

Skuodo dvaro sodybos fragmentų cerkvės pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Z. Sierkausko gatvės namų komplekso antro namo apžiūra ir priežiūros darbai

Skuodo dvaro sodybos fragmentų kumetyno apžiūra ir priežiūros darbai

Vilniaus Šnipiškių mikrorajone stovinčio dviejų butų gyvenamojo namo apžiūra ir priežiūros darbai

Žvejo namo apžiūra ir priežiūros darbai

Vilos Hubertus apžiūra ir priežiūros darbai

Senosios Juodkrantės mokyklos pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčios ir varpinės apžiūra ir priežiūros darbai

Raktuvės kapinių koplyčios apžiūra ir priežiūros darbai

Skulptoriaus Broniaus Pundziaus sodybos namo apžiūra ir priežiūros darbai

Debeikių valsčiaus pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Dumbrių namo apžiūra ir priežiūros darbai

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios apžiūra ir priežiūros darbai

Burbiškio vandens malūno apžiūra ir priežiūros darbai

Mažeikių banko apžiūra ir priežiūros darbai

Vilniaus Augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios apžiūra ir priežiūros darbai

Vilniaus Šnipiškių mikrorajone stovinčio daugiabučio mūrinio gyvenamojo namo apžiūra ir priežiūros darbai

Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčios ir benediktinių vienuolyno statinių komplekso vienuolyno namo apžiūra ir priežiūros darbai

Dubingių piliavietės, vad. Pilies kalnu apžiūra ir priežiūros

Vaitkuškio dvaro sodybos fragmentų rūmų liekanų (bokšto) apžiūra ir priežiūros darbai

Vilniaus pašto darbuotojų namų komplekso pirmo namo apžiūra ir priežiūros darbai

Kulių Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčios statinių komplekso rytų pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statinių komplekso klebonijos pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Siesarties dvaro vandens malūno pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos pradžios mokyklos pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Daukšių k. etnoarchitektūrinės sodybos namo apžiūra ir priežiūros darbai

Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčios ir benediktinių vienuolyno statinių komplekso Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčios apžiūra ir priežiūros darbai

Joniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios apžiūra ir priežiūros darbai

Mažųjų Radvilų rūmų apžiūra ir priežiūros darbai

Namų komplekso pirmo namo apžiūra ir priežiūros darbai

Pastatų komplekso ( Giedraičių g. 17, Vilnius) šiaurinio pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Pastatų komplekso ( Giedraičių g. 17, Vilnius ) pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Namo ( S. Moniuškos g. 50, Vilnius) pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Lokinės dvaro sodybos fragmentų svirno apžiūra ir priežiūros darbai

Vilos (Smiltynės g. 22, Klaipėda) apžiūra ir priežiūros darbai

Pastatų komplekso pastato (Giedraičių g. 17, Vilnius) apžiūra ir priežiūros darbai

Pastatų komplekso, vad. Ignoto Korvin – Milevskio rūmų, pietų pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Pastatų komplekso, vad. Ignoto Korvin – Milevskio rūmų, šiaurės pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Pastatų komplekso, vad. Ignoto Korvin – Milevskio rūmų, rytų pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Alsėdžių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios apžiūra ir priežiūros darbai

Klaipėdos pašto statinių komplekso tvoros su vartais apžiūra ir priežiūros darbai

Mokyklos (Bažnyčios g. 3, Barzdai, Šakių raj.) apžiūra ir priežiūros darbai

Vandens malūno apžiūra ir priežiūros darbai

Svirno (Liepų 47B, Keturvalakių k., Vilkaviškio raj.) apžiūra ir priežiūros darbai

Klaipėdos pašto stoties statinių komplekso ratinės pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Kamariškių dvaro sodybos pirmo tvarto liekanų apžiūra ir priežiūros darbai

Kalvarijos sinagogų komplekso Talmudo mokyklos pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Kamariškių dvaro sodybos daržinės apžiūra ir priežiūros darbai

Alytaus geležinkelio stoties siurblinės apžiūra ir priežiūros darbai

Vilniaus pranciškonų vienuolyno namo apžiūra ir priežiūros darbai

Vilkėno dvaro sodybos rūmų apžiūra ir priežiūros darbai

Namo (Vytauto g. 47, Vilnius) apžiūra ir priežiūros darbai

Raudonės rezidencinės pilies apžiūra ir priežiūros darbai

Bikuškio dvaro sodybos svirno apžiūra ir priežiūros darbai

Bikuškio dvaro sodybos rūmų apžiūra ir priežiūros darbai

Jurbarko vaistinės apžiūra ir priežiūros darbai

Lietuvos Nepriklausomybės paminklo (Siesikai) apžiūra ir priežiūros darbai

Siesikų kapinių koplyčios apžiūra ir priežiūros darbai

Klaipėdos pašto stoties statinių komplekso pašto stoties apžiūra ir priežiūros darbai

Klaipėdos pašto stoties statinių komplekso ūkinio pastato, vad. Svarstyklių pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Kamariškių dvaro sodybos daržinės apžiūra ir priežiūros darbai

Švč. M. Marijos bažnyčios apžiūra ir priežiūros darbai

Koplytėlės (Paobelio k.) apžiūra ir priežiūros darbai

Purplių vėjo malūno apžiūra ir priežiūros darbai

Vandens malūno pastato apžiūra ir priežiūros darbai

Žvejo namo (Neringa) apžiūra ir priežiūros darbai

Rūdiškių geležinkelio stoties statinių komplekso vandens bokšto apžiūra ir priežiūros darbai

Tuskulėnų dvaro sodybos ir Sovietų Sąjungos okupacinio režimo aukų memorialo komplekso oficinos apžiūra ir priežiūros darbai

Tuskulėnų dvaro sodybos ir Sovietų Sąjungos okupacinio režimo aukų memorialo komplekso Šv. Teresės koplytėlės apžiūra ir priežiūros darbai

Tuskulėnų dvaro sodybos ir Sovietų Sąjungos okupacinio režimo aukų memorialo komplekso rūmų apžiūra ir priežiūros darbai

Tuskulėnų dvaro sodybos ir Sovietų Sąjungos okupacinio režimo aukų memorialo komplekso Francišeko Valickio vilos apžiūra ir priežiūros darbai

Finansavimas

Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo kultūros programos 2014–2021 m. lėšų. Projekto pavadinimas: „FIXUS“, projekto kodas: LT04-2-KM-TF-001.

Projektui įgyvendinti skiriama iki 1 611 765 eurų, iš kurių iki 1 370 000,25 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 241 764,75 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. – 2022 m. gruodžio 9 d.

Daugiau informacijos apie EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus: www.norwaygrants.lt

Nuo 2023 m. FIXUS Mobilis tęstinė veikla finansuojama iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

Ieškote meistro?
Padėsime!

Nors nuolatinė pačių paveldo šeimininkų priežiūra – nepamainoma, tam tikrais atvejais kvalifikuoto specialisto pagalba vis dėlto neišvengiama. Kad prireikus meistro paieškos neužtruktų, mes jau kaupiame paveldo priežiūros specialistų visoje Lietuvoje kontaktus!

Kontaktų duomenų platforma
Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.