FIXUS Mobilis darbų atgarsiai regioninėje spaudoje

2021 m. spalio 16 d.

Projektas FIXUS Mobilis užpildo spragą Lietuvos paveldo apsaugos sistemoje – iki šiol niekas konkrečiomis praktinėmis priemonėmis nesiėmė diegti prevencinės priežiūros sistemos. Apie kultūros paveldo specialistų dėmesį vietos Kunigiškių etnoarchitektūros sodybai Anykščių rajono laikraščiui “Šilelis” pasakojo ir šios sodybos šeimininkė. 

„FIXUS Mobilis“ padėjo šios sodybos savininkams pasidarbavę gyvenamajame name ir klėtyje. Ten buvo aptikta dažnai kultūros paveldo objektuose pasitaikančių bėdų: nesandarus ir skylėtas stogas, sutrešusios vėjalentės, kenkėjų paveiktos medinės konstrukcijos. Buvo ir   specifinių problemų: dalis jų išspręstos, didesnių darbų reikalaujančios aprašytos išsamioje ataskaitoje.

Pirmųjų dvejų veiklos metų patirtis ir projektų dalyvių atsiliepimai rodo, kad FIXUS skatinamos prevencinės paveldo priežiūros sėkmė labai priklauso nuo paslaugų prieinamumo.

FIXUS pagalba prieinama, nes mobilios komandos pačios atvyksta į atrinktas vietas, nemokamai apžiūri ir atlieka tyrimus, profesionaliai konsultuoja ir patys atlieka būtiniausius priežiūros darbus.

Dalintis