Naudingos nuorodos ir informacija

Duomenys apie Lietuvos kultūros paveldo objektus

Kultūros vertybių registras. Čia galite sužinoti svarbiausius paveldosauginius duomenis apie savo pastatą: ar jis yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, ar patenka į kultūros paveldo vietovės teritoriją, koks statusas ir reikšmingumo lygmuo jam nustatytas. Čia rasite kiekvienam konkrečiam statiniui išvardytas vertingąsias savybes, teritorijos ribų plane (TRP) pamatysite, kokia jam priskirta teritorija ir apsaugos zona. Jei ieškote daugiau informacijos apie objektą, atkreipkite dėmesį į pateiktą literatūros ir šaltinių sąrašą, prieinamus atsisiųsti statinio brėžinius, ikonografinę medžiagą ir kt.

KTU architektūros ir urbanistikos tyrimų centro duomenų bazė.

Medinės architektūros duomenų bazė.

Malūnų duomenų bazė.

Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų, savo senųjų pastato, gyvenvietės vaizdų ir kitų dokumentų galite ieškoti čia.

Leidimų tvarkybos darbams išdavimas

Daug paprastų, leidimų nereikalaujančių pastato priežiūros darbų gali atlikti pats savininkas ar valdytojas. Tačiau vykdant vertingąsias savybes keičiančius tvarkybos darbus reikalingas Kultūros paveldo departamento leidimas. Leidimų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams išdavimą rasite čia.

Tvarkybos darbams atlikti reikalingas atitinkamas atestuotas specialistas, kuris parengtų projektą, atliktų darbus ar jiems vadovautų, bei už juos atsakytų. Atskirus darbus prižiūrimi specialisto gali atlikti ir neatestuoti pagalbininkai.

Specialistų sąrašai

Specialistų, atestuotų po 2017-03-01 sąrašas*

* žiūrėti skiltyje Atestavimo rezultatai, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų sąrašas.

Specialistų, atestuotų iki 2017-03-01 sąrašas.

Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių sąrašas.

Medžio meistrų draugijos narių sąrašas.

Finansavimas

Kultūros paveldo departamento (KPD) administruojamos programos

 • Paveldotvarkos programa.
  iš valstybės biudžeto lėšų finansuojami Kultūros vertybių registre esančių objektų tvarkybos darbai. Paraiškas gali teikti valstybės saugomų ir paminklų (saugomi objektai) ir į pradinės apsaugos kultūros paveldo objektų (registriniai) nacionalinio ir regioninio lygmens kultūros paveldo objektų valdytojai. Paraiškos finansavimui teikiamos kiekvienais metais nuo rugsėjo 1 d. Iki spalio 1 d. elektroniniu būdu, prisijungus prie Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS). Su paraiška pateikiamų dokumentų sąrašą rasite Aprašo 10 ir 11  straipsniuose. Kartu su paraiška pateikiama užpildyta Kultūros paveldo objekto atrankos kriterijų balų suteikimo lentelė (to paties Aprašo 4 priedas). Saugomam kultūros paveldo objektui maksimali suma, kuri gali būti skiriama darbams finansuoti  pagal vieną paraišką  yra 500 tūkst. Eur., finansuojami darbai:  taikomieji tyrimai, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, tvarkybos darbų planavimas ir projektavimas, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir kiti neatidėliotini saugojimo darbai. Registriniam objektui maksimali suma 80 tūkst. Eur., finansuojami darbai: taikomųjų mokslinių tyrimų, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir kiti neatidėliotini saugojimo darbai. Ši bendra paveldotvarkos programa nuo 2021 m. apima ir Šventojo Sosto bei Piligrimų kelio kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimą.
  Paraiškas finansavimui per paveldotvarkos programą gali teikti ir į Kilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytų dailės vertybių valdytojai. Nuoroda čia.
 • Kompensavimas.Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimas. Kompensacijos gali būti išmokėtos valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų valdytojams, kuriems yra įteikti jų valdomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentai ir kurie yra sudarę su Departamentu apsaugos sutartis, nustatančias šių kultūros paveldo objektų lankymo ir paveldosaugos sąlygas. Į dalinę kompensaciją pretenduojama tvarkybos darbus atlikus vien savo lėšomis. Kompensacijos skyrimo prioritetai: medinės architektūros paveldo objektams, taikomiesiems tyrimams, gaisrinės saugos inžinerinėms sistemoms įrengti, autentiškoms dalims tvarkyti (restauruoti). Tyrimų išlaidos kompensuojamos 100 proc., konservavimo, restauravimo darbai 50–70 proc., apsaugos priemonių įrengimo darbai 30–50 proc. Prašymai KPD teikiami kiekvienais metais iki spalio 15 d.Apsaugos sutarčių sudarymas bei kompensacijų skyrimas.
 • Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinis finansavimas (iki 90 %).
 • Sakralinio kultūros paveldo aktualizavimo iniciatyvų paveldotvarkos programa.

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros (VSAA) administruojamos programos

 • Parama kultūros paveldo statinių, patenkančių į Vilniaus senamiesčio (u.k 16073) teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai (iki 50 %) čia.
 • Parama daugiabučių namų, esančių Vilniaus senamiestyje (u.k 16073) ir jo apsaugos zonoje balkonų ir kitų fasado detalių (galimos) avarinės būklės likvidavimui (iki 50 %) čia.
 • Parama kultūros paveldo statinių, esančių kultūros paveldo vietovėse (Žvėryne u.k. 33652, 37976, Antakalnyje u.k. 16084, Naujamiestyje u.k. 33653, Šnipiškių dalies u.k. 12599, 33606, Tuputiškėse u.k. 33512, Rasų kolonijoje u.k. 16077) išorės tvarkybai  (iki 50 %)) čia.

Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programa

Parama teikiama savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbams. Tai savivaldybės teritorijoje esantys kultūros paveldo objektai ar kultūros paveldo statiniai, pastatai, esantys Kauno senamiesčio (u.k. 20171) ar Kauno miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu (u.k. 22149), teritorijoje. Kiekvienų metų pradžioje Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje skelbiama apie prašymų finansuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbus priėmimo pradžią ir galutinį prašymų pateikimo terminą.

Klaipėdos miesto savivaldybės parama

Parama saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams. Paraiškos priimamos visus metus.

Parama asbestinių stogų dangos keitimui

Parama šiuo metu neteikiama, informaciją galite rasti čia.

Klimato kaitos programa

LR Aplinkos ministerija, įgyvendinant Klimato kaitos programą, teikia paramą fiziniams asmenims, norintiems atnaujinti individualius gyvenamuosius namus. Programos lėšomis gali būti finansuojamas ir stogo šiltinimas, ir naujo šlaitinio stogo įrengimas, įskaitant asbestinio stogo keitimą. LR Aplinkos ministerijos įsakymas “Dėl asbesto šalinimo veiksmų plano patvirtinimo” Nr. D1-243, 11 punktas (galiojanti suvestinė 2019-01-01).

Asbesto turinčių atliekų nemokamas surinkimas Vilniuje

Prašymus dėl išvežimo Vilniečiai turi pateikti iki 2021 m. vasario 3 d. čia.

Europos Sąjungos parama

Europos Sąjungos parama kultūros paveldo valdytojams.

Patarimai objektų valdytojams

Atmintinės ir leidiniai lietuvių kalba

Metodiniai leidiniai apie medinių namų priežiūrą, gaisrų prevenciją ir kultūros paveldo tyrimus.

Švedijos valstybinio kultūros vertybių apsaugos departamento medžiaga apie senų pastatų tvarkymą ir priežiūrą lietuvių kalba. Nuoroda.

Daug naudingos informacijos apie medinių pastatų priežiūrą, dažymą, kenkėjus verstame leidinyje „Norvegijos medinio paveldo apsaugos patirtis“.

Atmintinės apie stogų dengimą mediniuose kultūros paveldo objektuose:

Praktiniai patarimai savininkams (užsienio kalbomis)

Praktiniai patarimai apie istorinių pastatų priežiūrą, tvarkymą, medžiagas ir gaminius, šiltinimą ir kt. (anglų k.).:

Finansavimas

2019-2023 m. projektas finansuotas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo kultūros programos 2014–2021 m. lėšų. Projekto pavadinimas: „FIXUS“, projekto kodas: LT04-2-KM-TF-001.

Projektui įgyvendinti skirta iki 1 611 765 eurų, iš kurių iki 1 370 000,25 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 241 764,75 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. – 2023 m. sausio 9 d.

Daugiau informacijos apie EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus: www.norwaygrants.lt

Nuo 2023 m. FIXUS Mobilis tęstinė veikla finansuojama iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

Ieškote meistro?
Padėsime!

Nors nuolatinė pačių paveldo šeimininkų priežiūra – nepamainoma, tam tikrais atvejais kvalifikuoto specialisto pagalba vis dėlto neišvengiama. Kad prireikus meistro paieškos neužtruktų, mes jau kaupiame paveldo priežiūros specialistų visoje Lietuvoje kontaktus!

Kontaktų duomenų platforma
Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.