Objektų atrankos anketa

Kas yra FIXUS objekto apžiūra?

FIXUS Mobilis specialistų komanda detaliai apžiūri visas, net ir sunkiai prieinamas statinio dalis, esant poreikiui, išvalo lietvamzdžius, atlieka nedidelės apimties priežiūros darbus, paima mėginius būtiniems laboratoriniams tyrimams. Savininkui pateikiama statinio apžiūros ataskaita – pastato techninės būklės vertinimas ir tolimesnės priežiūros planas. Nepriklausomi FIXUS Mobilis specialistai konsultuoja ir atsako į klausimus apie pastato priežiūrą bei tvarkybą.

Užpildydami anketą pateksite į laukiančiųjų objektų sąrašą. Kiekvieną užpildžiusį paraišką savininką informuosime apie atrankos būklę, atitikimą kriterijams, planuojamų apžiūrų ir darbų pradžią. Dėkojame už kantrybę!

Kas gali registruotis?

Registruoti objektą prevencinei apžiūrai gali visų kultūros paveldo statinių, registruotų Kultūros vertybių registre, savininkai ir (ar) valdytojai – tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

Kokie statiniai apžiūrimi?

Projekte gali dalyvauti visoje Lietuvoje esantys kultūros paveldo statiniai, kurie yra naudojami ir geros ar patenkinamos būklės. Avarinės būklės ir apleisti objektai nėra tikrinami.

Pastatai apžiūrai atrenkami remiantis Projekto FIXUS prevencinės priežiūros objektų atrankos aprašu, vertinant statinio savybes ir valdytojo pateiktą objekto būklės aprašymą.

Kiek tai kainuoja?

FIXUS Mobilis komandos statinio apžiūra, atlikti darbai, sunaudotos medžiagos bei pateikiama ataskaita (pastato techninės būklės įvertinimas ir priežiūros planas) savininkams ir (ar) valdytojams nieko nekainuoja.

Tačiau norime pabrėžti, kad pareiškėjui rekomenduojama ateityje laikytis FIXUS Mobilis komandos rekomenduojamo statinio priežiūros plano. Kviečiame pareiškėjus susipažinti su FIXUS Mobilis paslaugų taisyklėmis ir salygomis.

1. Informacija apie savininką, valdytoją ar įgaliotą asmenį

Buveinės arba registracijos adresas

Kontaktinio asmens duomenys

2. Nuosavybės dokumentai ir sutikimai

Įkelti dokumentą
Įkelti dokumentą
Įkelti dokumentą
Įkelti dokumentą
Įkelti dokumentą
Įkelti dokumentą

3. Informacija apie objektą

Objekto adresas

Nekilnojamojo turto registro duomenys

4. Objekto būklės aprašymas

Įkelti nuotrauką
Įkelti nuotrauką
Įkelti nuotrauką
Įkelti nuotrauką
Įkelti nuotrauką

5. Ankstesni darbai

Įkelti dokumentą
Įkelti dokumentą
Įkelti dokumentą
Įkelti dokumentą
Įkelti dokumentą

6. Pridedami dokumentai

Įkelti failą
Įkelti failą
Įkelti failą
Įkelti failą
Įkelti failą
Įkelti failą
Įkelti failą
Įkelti failą
Įkelti failą
Įkelti failą

7. Papildoma informacija (neturinti įtakos paraiškos vertinimui)

Užpildydamas (-a) anketą sutinku su: