Objektų atrankos anketa

Kas yra FIXUS objekto apžiūra?

FIXUS Mobilis specialistų komanda detaliai apžiūri visas, net ir sunkiai prieinamas statinio dalis, esant poreikiui, išvalo lietvamzdžius, atlieka nedidelės apimties priežiūros darbus, paima mėginius būtiniems laboratoriniams tyrimams. Savininkui pateikiama statinio apžiūros ataskaita – pastato techninės būklės vertinimas ir tolimesnės priežiūros planas. Nepriklausomi FIXUS Mobilis specialistai konsultuoja ir atsako į klausimus apie pastato priežiūrą bei tvarkybą.

Norime pabrėžti, kad šiuo metu objektų apžiūros dar nėra vykdomos. Apžiūroms ruošiamasi, tad užpildydami anketą pateksite į laukiančiųjų objektų sąrašą. Šiuo metu planuojama darbus pradėti rudenį. Kiekvieną užpildžiusį paraišką savininką informuosime apie darbų eigą ir apžiūrų pradžią. Dėkojame už kantrybę!

Kas gali registruotis?

Registruoti objektą prevencinei apžiūrai gali visų kultūros paveldo objektų, registruotų Kultūros vertybių registre, savininkai ir (ar) valdytojai – tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

Kokie statiniai apžiūrimi?

Projekte gali dalyvauti visoje Lietuvoje esantys kultūros paveldo statiniai, kurie yra naudojami ir geros ar patenkinamos būklės. Avarinės būklės ir ilgai apleisti objektai nėra tikrinami.

Pastatai apžiūrai atrenkami remiantis Projekto FIXUS prevencinės priežiūros objektų atrankos aprašu, vertinant statinio savybes ir savininko ir (ar) valdytojo pateiktą objekto būklės aprašymą. Atrankos aprašas bus paskelbtas rugsėjo antroje pusėje.

Kiek tai kainuoja?

FIXUS Mobilis komandos statinio apžiūra, atlikti darbai, sunaudotos medžiagos bei pateikiama ataskaita (pastato techninės būklės įvertinimas ir priežiūros planas) savininkams ir (ar) valdytojams nieko nekainuoja.

Tačiau norime pabrėžti, kad pareiškėjui rekomenduojama ateityje laikytis FIXUS Mobilis komandos rekomenduojamo statinio priežiūros plano.

Atsakymas dėl objekto įtraukimo į 2020-2022 m. planuojamų atlikti objektų prevencinės priežiūros darbų sąrašą pateikiamas per 20 d. d. nuo paraiškos gavimo dienos.

Informacija apie savininką, valdytoją ar įgaliotą asmenį

Buveinės arba registracijos adresas

Kontaktinio asmens duomenys

Informacija apie objektą

Objekto adresas

Nekilnojamojo turto registro duomenys

Objekto būklės aprašymas

Įkelti nuotrauką
Įkelti nuotrauką
Įkelti nuotrauką
Įkelti nuotrauką
Įkelti nuotrauką

Objekto vertė (KVR neregistruotiems pastatams)

Ankstesni darbai

Įkelti dokumentą
Įkelti dokumentą
Įkelti dokumentą
Įkelti dokumentą
Įkelti dokumentą

Pridedami dokumentai

Įkelti failą
Įkelti failą
Įkelti failą
Įkelti failą
Įkelti failą
Įkelti failą
Įkelti failą
Įkelti failą
Įkelti failą
Įkelti failą

Papildoma informacija (neturinti įtakos paraiškos vertinimui)

Užpildydamas (-a) anketą sutinku su: